December 28, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

טיפול במוזיקה במצבי מאניה

August 2, 2019

 


המאניה היא הקצה השני של נדנדת ההפרעה הדו קוטבית. למולה על הנדנדה יושב הדיכאון.
כשאדם נמצא במצב דכאוני, הוא חש כי הוא והעולם כולו אינם שווים דבר
כשאדם נמצא במצב מאני, הוא חש כי הוא והעולם כולו שווים הרבה יותר מערכם
האדם המאני חש כי כוחותיו הם עצומים. הוא זקוק למעט מאד משאבים מבחוץ. הוא עשוי לא לישון ולא לאכול ימים שלמים, לעסוק בפעילות יצירתית או עסקית עד לבזבוז כל רכושו, או לאהוב מספר רב של בני ובנות זוג בו זמנית
הטיפול במאניה כולל השבה הדרגתית אל המציאות המגבילה, והתמודדות עם הכאב העולה מההתפקחות ועם הקשיים המציאותיים שיכול להיות שנוצרו
אנשים רבים הסובלים ממאניה הם יצירתיים ומוזיקליים. הטיפול במוזיקה במצב המאני כולל שימוש בקצב ובהרמוניה כגורמים מייצבים ומחברים למציאות, תיאור מקסם המאניה באופן יצירתי, בניית סיפור חיים דרך שירים המלווים את ההתפתחות האישית, יצירת חלומות לעתיד דרך כתיבה והלחנה. המטפל והמוזיקה כורתים ברית עם המטופל שלא יעזבו אותו גם כשהמצב הנפשי יתייצב, ומעניקים לו ביטחון לעבור את התהליך הקשה.

בדרך כלל נעשה הטיפול בתיאום עם גורם רפואי ומעקב 

 

 

 
כמוזיקאית אני מודעת לתחושת הכל יכולות ההכרחית לאדם היוצר, ומבינה את הסיבוכים שהיא יוצרת. כשאני מטפלת באדם עם הפרעה מאנית אני עושה זאת מתוך אמפתיה עמוקה ואמון בכוחות, ונהנית לראות את תהליך ההבראה המאפשר יצירתיות מתונה מחוברת לעולם בו כולנו חיים

Please reload

Follow Us